puszik.hu – ingyenes társkereső

Regisztrációs és használati szabályzatTilos jogvédett képeket feltölteni, mások képeivel vagy más személyeket ábrázoló képekkel visszélni, azokat feltölteni, valamilyen logót, vagy feliratot tartalmazó képet feltölteni, az internetről jogtalanul letöltött képeket öncélúan felhasználni, a bemutatkozásban vagy egyéb szabadon meghatározható szövegekben emailcím, telefonszám, facebook elérhetőség, bármilyen más elérhetőség megadása az üzenetekben, flörtökben vagy egyéb szövegekben sértő megjegyzéseket tenni

Regisztrációs és használati feltételek elfogadása

A felhasználó azzal, hogy a puszik.hu rendszerébe regisztrál (vagy átjelentkezik pl. Facebookról), elfogadja, hogy jelen szabályzatban leírtak rá, valamint az összes regisztráló vagy regisztrált felhasználó számára kötelező érvényűek. A Szabályzatban foglaltak ismeretének, illetve tartalmának figyelmen kívül hagyásának a felhasználót nem mentesíti a felelősség alól. A regisztrációs űrlap kitöltése kapcsán a "Regisztrációs és használati feltételek. Szabályzat"-ot a regisztráló személynek módjában áll elolvasni, a benne foglaltakat tudomásul venni. A regisztráció elküldéséhez, aktiválásához ennek tényét kötelezően elismerni szükséges. "Regisztrációs és használati szabályzat” a továbbiakban mint "Szabályzat". A "puszik.hu üzemeltetője: Társnekem Ker. és Szolg. Bt, Cégjegyzékszám: 01-06-776969, Székhely: 1213 Budapest, Szentmiklósi út 28.", a továbbiakban mint "Portál Üzemeltető" Regisztrált vagy a portált használó személy, a továbbiakban mint „felhasználó”

A Szabályzat módosítása

A Szabályzat tartalmát a Portál Üzemeltető a tapasztalatai és a tudomására jutott információk, jogsértések, precedens ügyek alapján bármikor jogosult, egyoldalúan módosítani. Ilyen esetekben megteszi az elvárható lépéseket annak érdekében, hogy a felhasználók a változásokról tudomást szerezzenek, de ez nem feltétele a mindenkori Szabályzat betartásának. A módosított Szabályzat a közzétételt követő napon automatikusan életbe lép.

Kizáráshoz vezető alap tényezők

a regisztrált személy nem töltötte be 18. életévet az adatlap üzleti céllal jött létre, szolgáltatást, terméket népszerűsít haszonszerzési céllal manipulál konkrét személy vagy adatlap iránti figyelemfelkeltést szolgál valós életbeli adatokat (pontos lakcím, telefonszám, stb.) tartalmaz más adatlapokhoz megtévesztő mértékben hasonlít ártó szándékú, zaklatásra, hitelrontásra alkalmas ellenérzést, erős indulatokat, gyűlöletet kelt másokkal szemben fentiek bármelyikére egyértelműen utaló szöveget, képet tartalmaz a kép nem a regisztrált felhasználó tulajdona, vagy nem őt ábrázolja

Közös és privát chat-elés szabályaiChateléskor minden egyes leírt szó olyan, mintha az életben, beszéd formájában hangozna el egy nagyobb társaságban, így erre fokozottan ügyelni kell.

 • Nagybetûs írásmód használata kiabálásnak minősül.
 • Egymás után azonos üzenetek küldése.
 • Több soros szövegek sorozatos bemásolása (nem tartoznak ide a mindenki számára hasznos információk, illetve videók.
 • Privát chat beszélgetések beírása, idézése, bemásolása a közös chatbe.
 • Bármilyen tartalom konkurrens weboldal hirdetése privát, illetve közös chat-en.
 • Telefonszám, IP cím, e-mail cím, illegális FTP szerver, konkurrens chat szolgáltatás címe burkolt formában sem írható be.
 • Tilos a káromkodás, csúnya szavak használata, alapvetõ beszélgetési normák be nem tartása.
 • Tilos más személyek, csoportok sértegetése, rasszista megjegyzések beírása.
 • Privát adatokat írni szigorúan tilos, büntetõ eljárást von maga után.
 • Tilos másról valótlant állítani, rágalmazni, a becsületét, jó hírnevét rontani.
 • Minden egyéb olyan szöveg tiltott mind a Chat-en, mind a faliújságon, ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a szobalakók többségének ízlését durván sérti.


Kitiltás, profil törléseSzabálysértés esetén az adminisztrátornak jogukban áll az alkövető felhasználó profilját figyelmeztetés nélkül is törölni vagy a weboldalról kitiltani.

Zaklatás és rendbontás

A Portál Üzemeltetője kizárással büntethet minden olyan tevékenységet, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy a tagokat normális funkciók használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon a tagoknak nyilvánvaló kárt okoz. Ide értendőek a rosszindulatú adatlapok, fórum-hozzászólások, a chat vagy egyéb közösségi funkció ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségű vagy minőségű szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütköző vagy közízlést sértő tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezőtlen tevékenység. Zaklatásnak minősülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erőszakolt módon igyekszik fenntartani, a másik fél egyértelmű elzárkózása ellenére.

Kizárás menete

A Portál Üzemeltetője, adminisztrátorai figyelmeztetés nélkül jogosultak a tagokat bizonyos szolgáltatásokból kizárni, meglévő bejegyzéseket, adatokat törölni vagy láthatatlanná tenni, súlyosabb esetben a rendbontót a puszik.hu weboldal használatából ideiglenesen vagy tartósan kizárni, illetőleg amikor az indokolt, hatósági eljárást kezdeményezni a rendszerben rögzített információk alapján. Ezen döntésekkel kapcsolatban sem Portál Üzemeltetője, sem az adminisztrátor semmilyen magyarázattal, kártérítéssel, felvilágosítással a felhasználó felé nem jogosult és nem tartozik. Adatkezelés A Portál Üzemeltetője kijelenti, hogy a regisztráló tagoktól nem követeli meg olyan adatok nyilvántartásba adását, amelyek az adatlap és a tényleges személy közti összefüggést egyértelművé tennék. A felhasználók ilyen adatokat csakis szabad akaratukból, saját felelősségre adnak meg. A rendszerbe bevitt adatok (amennyiben azokat szerzői jog nem védi) a Portál Üzemeltetője tulajdonába kerülnek, ezekkel kapcsolatban a felhasználó semmilyen követelést nem támaszthat. Az adminisztrátoroknak jogában áll külön indoklás nélkül a rendszerből bármilyen adatot eltávolítani, felhasználókat vagy velük kapcsolatos információkat megváltoztatni, megsemmisíteni, illetőleg a regisztrációt bármilyen módon korlátozni. A megsemmisített vagy elveszett adatokért a Portál Üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyanakkor minden adminisztrátor arra hivatott törekedni, hogy korlátozó, rendszabályozó jogaival csakis abban az esetben éljen, ha ez a rendszer megfelelő működése, a felhasználók biztonsága, a szolgáltatás minőségének fenntartása szempontjából indokolt.

Felhasználói fiók felfüggesztése, törlése

A felhasználónak lehetősége van felhasználói fiókját felfüggeszteni. Ez majdnem megegyezik a törléssel, de a felfüggesztett fiókot még bármikor van lehetőség újraaktiválni. A tapasztalatok szerint a fiókjukat törlő személyek a legtöbb esetben később visszatérnének, ha erre lenne lehetőség, ezért a Portál Üzemeltetője nem támogatja a fiókok végleges törlését. Végleges törlést csak e-mailben, a regisztrált és hitelesített emailcímről lehet kérelmezni az oldal adminisztrátorától, az admin@puszik.hu címen.

Bejelentkezés Facebookról

Facebookos bejelentkezés esetén csak az emailcímet rögzítjük, de azt is titkosan kezeljük. Amikor először lépsz be Facebookról, akkor születési dátumodat és nemedet felhasználód aktiváló űrlapjára átemeljük, hogy meggyorsítsuk az aktiválás folyamatát, de ezeket szabadon átírhatod, tehát az eredeti facebookos adataid nem rögzítjük. Amíg nem mented el az aktivációs űrlapot, addig ezek és adatlapod sem jelenik meg az oldalon!

Az adminisztrátor döntése a Szabályzatban foglaltaktól eltérhet,
ilyenkor az adminisztrátori álláspont az érvényes.

Magyarország,
Budapest, 2013. december. 01.
Portál Üzemeltető
email: admin@puszik.hu
web: http://puszik.hu

« főoldal

adatkezelés - adatvédelmi nyilatkozat »